Vilken typ av andningsskydd ska jag välja?

Vilken typ av andningsskydd ska jag välja?

För att undvika inandning av ångor, farliga ämnen och partiklar, använd andningsskydd. Särskilt utsatt är du om du arbetar med färg, slipning och rockwool, eller om du arbetar i stall med mycket damm samt på platser med cement- och kalkdamm eller utsätts för bakterier, virus och svampar. Det hela låter obehagligt, men som tur är finns det råd mot detta i form av andningsskydd. I det följande guidar vi dig genom vilka typer av andningsskydd vi har så att det blir lättare för dig att välja.

En filtrerande andningsskydd eller dammfiltermask

Denna mask kallas även engångsmask. Det filtrerande andningsskyddet sitter framför mun och näsa och har ett filter med ventil. Ventilen gör så att det inte blir så varmt och fuktigt i masken. Med en dammfiltermask är du själv ”motorn”, dvs du andas, ingen luft/syre tillförs via motor och slang, liksom som i ett andningsskydd med motor. Ett filtrerande andningsskydd filtrerar bort partiklar men förser dig inte med frisk luft! Det får inte återanvändas

Det är skillnad på hur filtrerande andningsskydd är utformade. Vissa är näsformade, vissa har mjukt skumgummi som tätning vid näsan och formbar näsklämma som minskar imma på glasögonglas, och vissa har justerbara remmar. Du kan hitta alla dessa varianter här på Billiga-arbetskläder.se

Hos oss kan du köpa FFP2 och FFP3 filtrerande andningsskydd. Luften inuti masken är 10 gånger renare än luften utanför masken när den är FFP2-märkt och 50 gånger renare när den är FFP3-märkt. I tabellen nedan kan du se vad de var och en skyddar mot.

Vad skyddar P2- och P3-masker mot: FFP2 FFP3
Pollen x x
Slipning av kvartsfri sten x x
Slipning av aluminium och gips x x
Slipning av trä, metall och plast x x
Slipning av golv x x
Slipning av gammal färg x x
Spraymålning med vattenbaserad färg x x
Svetsrökpartiklar från obehandlade metaller x x
Asbestfibrer (endast vid utomhusarbete) x x
Kaustiksoda   x
Slipning av bly, koppar och stål   x
Damm från cement och kalk   x
Damm från stall, gödsel och liknande   x
Bakterier, svampar, virus och liknande   x
Rockwoll   x
Filtermasker och dammfiltermasker som alla är engångsmasker.

Filtermasker och dammfiltermasker som alla är engångsmasker.

Andningsskydd med motor

I ett turboandningsskydd andas motorn för dig. Den suger in giftig luft, renar den och levererar ren luft till dig, så den genererar inte syre, utan renar luften. Till detta använder du en huvuddel med ett visir, som sluter tätt och för in syre. Du kan också välja en mjuk huvuddel med ett visir som sluter tätt.

En turboandningsskydd kan vara med en motor som man placerar i ländryggen. Du kan också använda den med motsvarande hängslen, för att inte "bära" motorn enbart på ländryggen. På så sätt fördelar du vikten mer. Från motorn går en slang upp till hjälmen som förser dig med den renade luften. Den har även en gnistfångare som förhindrar att gnistor kommer in i masken och så finns det en indikator för både filter och batterikapacitet.

Precis som med fläkten i en bil kan du ställa in fläkten på ett andningsskydd med motor. Faktum är att den här typen av andningsskydd kan ge mer än tre gånger vad en vuxen förbrukar per minut av syre.

Vill du bli fri från motorn på baksidan kan du få en modell där motorn sitter ovanpå huvudet – här har du motor och huvudkropp i en del.

Andningsskydd med motor

Halvmask med filter

En halvmask har filter som kan bytas ut. Dessa är FFP3-filter som tar 99% damm/gift. I tabellen längre upp på sidan kan du se vad FFP3 skyddar mot.

I vissa halvmasker kan kemiska filter sättas in, som skyddar mot färger, lacker, cellulosaförtunning, PBC, sprayfärger, bekämpningsmedel, terpentin och olika typer av tryckimpregneringsmedel.

I andra halvmasker skyddar filtren vid hantering av kemikalier som klor, saltsyraångor, ättiksyra, saltsyra och ammoniak.

Halvmasker med filter har en bra utandningsventil som minskar fukt och värme i masken. De är gjorda av mjuk silikon, och har justerbara elastiska band som gör att masken passar dig bra.

Motordrivna andningsskydd bör förvaras i en lufttät behållare när de inte används för att undvika att kolfiltrets livslängd förkortas i onödan.

Halvmasker med olika filter​​​​​​​

Halvmasker med olika filter​​​​​​​

Hur länge ska man använda andningsskydd?

Du får som mest använda andningsskydd med motor 8 timmar per dygn, och inte mer, även om det byts ut! Det belastar kroppen om du använder det längre. Du använder din egen kraft för att suga in luften genom filtret.

Du kan använda ett andningsskydd med motor en hel arbetsdag, eftersom det andas för dig och ger dig frisk luft, så att du inte behöver anstränga dig.

En halvmask med filter kan du använda i upp till 3 timmar per dygn. Använder du den längre belastar det kroppen eftersom du måste använda kraft för att suga in luften genom filtret.

En bra tumregel är att du ska kassera kolfiltret när det börjar lukta eller smaka något.

Vi hoppas att guiden har gjort det lättare för dig att välja andningsskydd.

Kom ihåg att på den produkt du ska arbeta med kan du i produktdatabladet punkt 8.2 se vilken typ av mask du ska använda.

Har du en obesvarad fråga om andningsskydden du hittar på vår sida?

Du är alltid välkommen att kontakta kundtjänst på info@billiga-arbetskläder.se eller telefon 0410-350185.

Vi hjälper dig gärna.