Bild utan namn

Certifiering av arbetskläder och tillbehör

Få kunskap om certifieringar av arbetskläder och tillbehör

Det kan vara väldigt svårt att begripa allt om olika europeiska EN-standarder och certifieringar för arbetskläder, knäskydd och handskar. Det kan också kosta dig dyrt i form av böter om certifieringar inte uppfylls inom specifika områden. Vi har därför sammanställt en lista över de viktigaste certifieringarna för att göra dig lite klokare på de samt hjälpa dig att välja rätt arbetskläder och utrustning för det arbete du ska utföra.

Certifiering av arbetskläder

EN ISO 20471 (tidigare EN 471) - Synlig Hi-Vis klädsel

EN ISO 20471 är en internationell standard för kläder med hög synlighet, även kallat för reflekterande kläder eller Hi-Vis - den vanligaste certifieringen inom arbetskläder. EN 20471 ersätter den tidigare EN 471-standarden. Den fluorescerande färgen gör dig synlig i dagsljus samtidigt som reflexerna gör att du syns även i mörker. Denna certifiering krävs bland annat för arbete inom högriskområden som tex. arbete nära trafik, på byggarbetsplatser och nära motordrivna maskiner som kranar och grävmaskiner. EN ISO 20471 klassificeras i 3 klasser av synlighet i förhållande till materialets yta där mängden fluorescerande ämnen och reflekterande material avgör vilken säkerhetsklass kläderna är i. Klass 3 är den klass som ställer högst krav.

 • EN ISO 20471-1 - minst 0,14 m² fluorescerande material och minst 0,10 m² reflexmaterial.
 • EN ISO 20471-2 - minst 0,50 m² fluorescerande material och minst 0,13 m² reflexmaterial.
 • EN ISO 20471-3 - minst 0,80 m² fluorescerande material och minst 0,20 m² reflexmaterial.

Se urvalet av arbetskläder med EN ISO 20471 här.

Klädsel i klass 3 kan uppnås på flera sätt. Du kan använda en klass 3-produkt eller kombinera två stycken produkter i klass 2 som tillsammans blir certifierade som klass 3.

Se kombinationsmöjligheterna nedan:

EN ISO 20471

Klass 3
Kan bäras själv

Klass 2

Klass 1

Klass 2

Samlad klass 3

Samlad klass 3

Samlad klass 2

Klass 1

Samlad klass 3

Samlad klass 2

Samlad klass 1

EN ISO 11612 (tidigare EN 531) - Arbetskläder för skydd mot hetta och flamma

Skyddskläder som är certifierade enligt EN ISO 11612 skyddar användaren från kortvarig kontakt med hetta och flamma. Kläderna kallas ofta flamskyddade eller brandskyddade i vardagligt tal. Kläderna klassificeras efter olika parametrar som t.ex. värmestrålning eller kontaktvärme. Arbetskläder som är certifierade enligt EN ISO 11612 är bland annat lämpliga för elektriker och industriarbetare som riskerar att utsätta sig för eld eller andra heta miljöer. Denna certifiering används endast för kläder - med undantaget för mössor. För att skydda ansikte eller händer behövs ytterligare skyddsutrustning bäras.

Se urvalet av flamskyddsarbetskläder med EN ISO 11612 här.

A1, A2 Krav på begränsad flamspridning, A1: Ytantändningsmetoden
A2: Kantantändningsmetoden
B (1-3) Skydd mot konvektionsvärme och öppen eld
C (1-4) Skydd mot strålningsvärme
D (1-3) Skydd mot smält aluminiumstänk
E (1-3) Skydd mot smält järnstänk
F (1-3) Skydd mot kontaktvärme

EN ISO 14116 (tidigare EN 533) - Flamsäkra arbetskläder (vid begränsad flamspridning)

Skyddskläder certifierade enligt EN ISO 14116 skyddar mot kort, slumpmässig kontakt med gnistor eller värme under omständigheter där det inte finns någon betydande värmefara och utan närvaro av annan typ av värme. Arbetskläder certifierade enligt EN ISO 14116 minskar risken för antändning som utgör en säkerhetsrisk.

Om du behöver skyddskläder mot värme rekommenderas EN ISO 11612.

EN ISO 14116 används ofta för kläder och tillbehör med en lägre nivå av flamhämmande egenskaper. Till exempel för Hi-Vis-västar, regnkläder, knäskydd, strumpor och annat.

Klass 3 är den högsta nivån. Kläder enligt index 3 måste användas i kombination med kläder i enlighet med EN ISO 11612. Kläder med index 1 får inte komma i direktkontakt med huden. Alltså får dessa kläder endast användas utanpå kläder med index 2 eller 3.

Se urvalet av flamskyddsarbetskläder med EN ISO 14116 här.

Index 1 Flamspridning, aska/stoff från flammor och mot efterglöd
Index 2

Flamspridning, aska/stoff från flammor och mot efterglöd (Index 1)
+ bedömning av hålformation

Index 3 Flamspridning, aska/stoff från flammor och mot efterglöd (index 1)
+ bedömning av hålformation (index 2) + bedömning av efterflamma

EN 13034 Skyddsklädsel mot kemiska vätskor

De ska bäras när det finns risk för exponering av lättare ångor, flytande aerosoler, små mängder spray eller tillfällig mindre mängd stänk. Kläder med EN 13034 certifiering används när ett fullständigt skydd mot vätska inte är ett krav. Om du får kemikalier på arbetskläderna, ta då omedelbart av dig dem.

Hitta arbetskläder för skydd mot flytande kemikalier med EN 13034 här.

Kemisk grupp Kemikalie
Syra H2S04-30% (svavelsyra)
Bas NA0H 10%  (natriumhydroxid - även kallad lut eller kaustiksoda)
Aromatisk kolväte 0-xylene
Alkohol Butanol

IEC 61482-2

Kläder med denna certifiering skyddar där det finns risk för olyckor med elektriska ljusbågar. De skyddande egenskaperna är utformade för att förhindra förekomsten av andra gradens brännskador. Standarden tar inte hänsyn till de övriga riskerna som är förknippade med elektriska ljusbågar såsom metallstänk, tryckvågor, elektriska stötar och skadliga gaser som uppstår under förångning av material.

Ju högre skyddsvärde materialet eller kläderna har desto bättre kommer de att skydda. Dessa tester kan också utföras på kombinationer av material och därmed uppnå ett högre skyddsvärde.

År 2019 tillkom ett nytt piktogram för säkerhetskläder som uppfyller kraven för IEC 61482-2 vilken inkluderar två testmetoder med olika risknivåer:

IEC 61482-2

IEC 61482-1-1 - Open Arc test (Öppen ljusbåge)

Gäller för område med medium spänning (> 1000 V)

Material och kläder utsätts för öppen ljusbåge vid detta test. Varje material eller kombination av material resulterar i ett skyddsvärde. Skyddsvärdet är gränsen för vid vilken värmeenergi ett material kan utsättas för och fortfarande skydda användaren mot andra gradens brännskador - ATPV-värdet, eller när hål uppstår i materialet - EBT-värdet. ATPV och EBT beräknas utifrån en skyddsgrad på 50%.

ATPV och EBT kompletterades under 2019 med ett sk. ELIM-värde. Tanken med ELIM är att helt eliminera risken att få andra gradens brännskador och hjälpa till att skydda användaren på ett säkert sätt utan att risken för andra skador ökar eller för den delen förhindra användaren från att arbeta.

​​​​​​​IEC 61482

IEC 61482-1-2 - Boxtest (riktningsbestämd, direkt ljusbåge)

Gäller för lågspänningsområde (400 V).

Material och kläder testas med en direkt båge vid ett bestämt värde. Vid en spänning på 400 V under en period av 500 ms. Testet utförs i två olika klasser. Efter genomfört test blir resultatet godkänt eller inte godkänt. Ofta krävs en kombination med samma eller olika kläder för att klara ett Boxtest med testklass 2.

  Ljusbågsenergi Tid
Klass 1/APC1 4kA - 168 kJ (400 V) 500 ms
Klass 2/APC2 7kA - 320 kJ (400 V) 500 ms

EN ISO 11611 (tidigare EN 470-1) - Skyddskläder för svetsning

Skyddskläder som är certifierade enligt EN ISO 11611 är avsedda för dig som är i kortvarig kontakt med flammor, är svetsare eller har liknande arbeten med motsvarande risker. Om svetskläderna är nedsmutsade med brandfarliga ämnen minskar skyddet. Dessutom ska svetskläder användas tillsammans med andra kläder som är certifierade enligt EN ISO 11611 för att vara fullt skyddande. EN ISO 11611 finns i två klasser:

 • EN ISO 11611-1 - Skyddar mot mindre farliga svetstekniker och situationer där mindre stänk och strålningsvärme kan uppstå.
 • EN ISO 11611-2 - Skyddar mot mer riskfyllda svetstekniker och situationer där mer stänk och strålningsvärme kan uppstå.

Se urvalet av arbetskläder för svetsning med EN ISO 11611 här.

EN 342 - Kyla

Skyddskläder som är certifierade enligt EN 342 skyddar mot kyla. Kyla betecknas som en kombination av luftfuktighet och vind med en lufttemperatur under -5 ° C där det är viktigt att du håller dig torr och varm. Om kläderna blir våta försämras skyddsegenskaperna. Om det är stark vind kan du behöva en högre isolering även om temperaturen är densamma. Skyddet i kläderna kan försämras om kläderna blir våta, därför är det viktigt att hålla kläderna torra. Du behöver också kläder som skyddar händer, fötter och huvud för att förebygga förfrysning samtidigt som det ger ett bättre skydd mot kyla. Se till att kläderna är lätta och enkla att stänga igen runt handlederna.

Se urvalet av arbetskläder som är speciellt utformade för kyla här.

EN 343 - Regn

Skyddskläder certifierade med EN 343 skyddar mot snö, regn, dimma och fuktigt väder. EN 343 arbetskläder är testade för vattentäthet 1-4 och vattenångmotstånd klass 1-4, där klass 4 är den högsta nivån. Klädernas andningsförmåga uppnår vanligtvis klass 4: 4 om de är för utomhusbruk. Om kläderna är fodrade har de vanligtvis klass 4: 2.

Observera att kläderna måste vara stängda för att uppnå maximalt skyddande effekt och att kläder med denna certifiering inte är lämpliga för arbete med eld eller flammor.

Se urvalet av vattentäta arbetskläder här.

EN 1149 3/5 - Elektrostatiska egenskaper

Dessa certifieringar skyddar dig mot elektrostatiska urladdningar - t.ex. vid arbete där det finns risk för explosioner. Vid användning av kläder med dessa certifieringar måste användaren vara korrekt jordad med rätt skor. Observera att kläderna skyddar vid rörelse - tex. till vid knästående arbete.

 • EN 1149-3: 2004 - elektrisk urladdning. Standarden beskriver nedbrytningen av elektrostatiska urladdningar från ytan på klädernas material.
 • EN 1149-5: 2008 - materialets prestanda och konstruktion. Standarden beskriver de krav på material och konstruktion av elektrostatisk ledande skyddskläder som används i områden där det finns risk för plötslig urladdning från elektrostatiska laddningar.

Se urvalet av arbetskläder med elektrostatiska egenskaper här.

EN 13758-2 - Arbetskläder med UV-skydd

Kläder certifierade enligt EN 13758-2 skyddar dig mot solens UVA- och UVB-strålar. Om du arbetar utomhus finns hög risk att skadas av solexponering vilket kan orsaka hudskador. Risken för hudskador kan reduceras genom att bära kläder certifierade enligt EN 13758-2. Observera att endast huden som är täckt av kläder är skyddad.

Se en detaljerad förklaring på bloggen "Skydda dig i solen med UV-kläder".

EN 381-5

EN ISO 15797 - Industriell tvätt

Kläder certifierade enligt EN ISO 15797 kräver att produkten är lämplig för industriell tvätt och industriell torkning.

EN ISO 15797

EN 381-5 - Arbetskläder för arbete med motorsåg

EN 381-5 är normen för skyddskläder med såg- och benskydd, även kallat för huggarbyxor. Om du arbetar i skogen med skogsavverkning måste du bära arbetskläder med denna certifiering.

EN 381-5 klassificeras efter hastigheten på motorsågskedjan:

 • Klass 1 - skydd vid kedjehastighet på 20 m/s
 • Klass 2 - skydd vid kedjehastighet på 24 m/s
 • Klass 3 - skydd vid kedjehastighet på 28 m/s

Observera att byxornas sågskydd måste gå över skyddsskorna annars riskerar du att inte vara helt säkrad.

​​

EN 381-5

Oeko-tex® Standard 100 - Arbetskläder har testats för hälsoskadliga ämnen

​​​​​​Om du köper arbetskläder certifierade enligt Oeko-tex® Standard 100, ofta kallat bara Öko-tex®, kan du vara säker på att dina kläder har testats för skydd mot hälsoskadliga ämnen. Detta är en internationell standard med strikta krav på produkterna. Det är inte bara tyget som har testats, utan alla delar av produkten som till exempel märken, blixtlås och fyllningsmaterial.

Oeko-tex® Standard 100

Tillbehör

EN 397 - Industriella skyddshjälmar

EN 397 är en certifiering för industriella skyddshjälmar och uppfyller således kraven på material, konstruktion och storlek. Denna certifiering ska skydda användaren från fallande föremål. Var särskilt uppmärksam på att skyddshjälmar har ett utgångsdatum och inte är godkända efter att certifieringen löpt ut.

Se hela vårt utbud av skyddshjälmar här.

I texten "Med en skyddshjälm använder du huvudet" kan du läsa mer om tester och godkännanden för hjälmar.

EN 14404 - Knäskydd

Om du behöver använda knäskydd i arbetet, leta då efter skydd certifierade enligt EN 14404 vilket ställer krav på knäskydd för arbete i en knästående ställning. Knäskydd bör bytas ut regelbundet vid behov eftersom slitage försämrar kvaliteten. Knäskydd certifierade enligt EN 14404 finns i 3 nivåer, 0-2:

 • Nivå 0 - Lämplig för användning på plana ytor
 • Nivå 1 - Lämplig för användning på plana eller ojämna ytor
 • Nivå 2 - Lämplig för användning på plana eller ojämna ytor under svåra förhållanden

Knäskydd certifierade enligt EN 14404 är vidare indelad i olika typer:

 • Typ 1 - Knäskydd som fästs runt benen och är oberoende av annan klädsel.
 • Typ 2 - Knäskydd i skum eller annan vaddering som fästs i fickor på byxbenen eller som en permanent del av byxorna.
 • Typ 3 - Lösa knäskydd som inte är fastsatta på benet men som läggs i position allt eftersom användaren rör sig.
 • Typ 4 - Knäskydd som är en del av en annan produkt.

Se vårt kompletta utbud av knäskydd här.

14404

EN 420 - Handskar

EN 420 är normen för allmänna krav och provningsmetoder för handskar. Var uppmärksam på att om handsken är skadad så försämras skyddet. Dessa handskar är inte avsedda för arbete med eld.

Se urvalet av arbetshandskar med EN 420 här.

EN 374 - Kemikalier (handskar)

Handskar certifierade med EN 374 skyddar användaren mot kemikalier och mikroorganismer. Handskarna klassificeras från A-L enligt skyddet mot:

A: Metanol

B: Aceton

C: Acetonitril

D: Diklormetan

E: Koldisulfid

F: Toluen

G: Dietylamin

H: Tetrahydrofuran

I: Etylacetat

J: n-Heptan

K: Natriumhydroxid 40%

L: Svavelsyra 96%


Dessutom klassificeras de i nivåer från 1-6 beroende på hur snabb genomträngningen är:

Nivå 1: Upp till 10 minuter

Nivå 2: Upp till 30 minuter

Nivå 3: Upp till 60 minuter

Nivå 4: Upp till 120 minuter

Nivå 5: Upp till 240 minuter

Nivå 6: Upp till 480 minuter

EN 374

EN 388 - Mekaniska risker (handskar)

Handskar certifierade med EN 388 skyddar mot mekaniska risker. Denna certifiering har uppdaterats från version 2003 till 2016 där handskarna har nya krav och är testade för skärmotstånd på nytt. Handskar certifierade enligt EN 388: 2003 uppnår en poäng efter ett test på en skala A-D där A: slitstyrka, B: skärmotstånd, C: rivstyrka och D: punkteringsmotstånd. Ju högre poäng, desto bättre. Den högsta poäng som en handske kan uppnå är 4544.

Handskar certifierade enligt EN 388: 2016 uppnår också en poäng efter slitstyrka, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd. Handskens skärmotstånd indikeras med en bokstav från A till F, där F är det högsta skärmotståndet. Den högsta poängen en handske kan uppnå är därför 4444F.

EN 388

EN 407 - Termiska risker (handskar)

EN 407 kräver att handskarna är certifierade och godkända för skydd vid kontakt med hög värme och eld såsom kontaktvärme, strålningsvärme eller stänk av smält metall. Denna certifiering är indelad i skyddsnivåer från a-f:

a: Eld

b: Kontaktvärme

c: Isoleringsvärme

d: Strålningsvärme

e: Smält metall - vid mindre skänk

f: Smält metall - större mängd

EN 407

EN 511 - Kyla (handskar)

EN 511 ställer krav på att handskarna är certifierade och godkända för skydd mot kyla. Handsken ska kunna motstå både genomträngande kyla (konvektionskyla) och kontaktkyla - det vill säga vid direktkontakt. Det är inte ett krav att handsken också ska vara testad mot vattengenomträngning. Handskarna måste som minimum kunna uppnå ett skydd på nivå 1 enligt EN 388 gällande slitstyrka och rivstyrka.

Läs vår handskguide om hur du väljer rätt handskar.

Se hela vårt utbud av handskar här.

EN 511

Fritidskläder

EN 1150 - Synliga vardagskläder

Detta är normen för kläder med hög synlighet för icke-yrkesmässig användning. Det gäller exempelvis för en löprunda i mörkret eller för barn som cyklar.

Har du frågor om certifiering av arbetskläder och tillbehör?

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst om du är osäker på vad som passar till ditt behov.

Du kan nå oss via info@billiga-arbetsklader.se eller telefon 0410-350185.

Vi hjälper gärna med att hitta den bästa lösningen för dig.