EN471: Europeisk standard för synbarhet på varselskläder

EN471 är en europeisk standard som ställer krav på de arbetskläder och regnkläder som används på arbetsplatser, till exempel vid vägarbete och på byggarbetsplaster där det är extra viktigt med hög synbarhet. Även om om detta arbete bara utgör en liten del av hela arbetsdagen, skall skyddskläder användas. Skyddskläder certifierade enligt EN471 ger bäraren synlighet i farliga situationer under alla ljusförhållanden under dagen och under belysning av fordonsstrålkastare i mörkret. Höga krav ställs på bland annat tygets luminans och reflex.

EN471 standarden finns i 3 klasser. Desssa avgör hur bra tyget är till att vara med till att skydda användaren. Ju större areal med fluorescerande tyg och reflexer, ju högre säkerhetsklass.

Klass 3 

Klass 3 är den högsta säkerhetsklassen. Dessa skyddskläder ska användas av alla som arbetar i trafiken, vid järnväg och vid räddningsarbete. Likaså vid arbete på och omkring byggarbetsplatser med någon form för trafik. Som huvudregel uppfyller ett set arbetskläder kraven till klass 3 när man har på det samtidigt. Ett set arbetskläder förstås som en kombination av tex jacka och byxa/snickarbyxa. Overaller och vissa jackor är också klassificerade som klass 3 (se kombinationsguide).

Klasse 2
Dessa skyddskläder kan användas av dem som övervakar arbetet. Klass 2 skyddskläder kan typiskt vara en trafikväst, en overall eller en jacka (se kombinationsguide). 

Klasse 1
Klass 1 skyddskläder får bara användas av gäster på arbetsplatsen. Dock bör en trafikväst klass 2 användas till (se kombinationsguide). Notera att gäster på arbetsplatsen alltid ska gå tillsammans med en av de anställda. Om arbetsuppgifterna ändras under dagens gång eller om man är osäker på vilken säkerhetsklass som ska användas, rådes det att man använder klass 3. 

Kombinationsguide
Klicka här för att se kombinationsguide

Ny internationell standard för din säkerhet
Från oktober 2013 trädde en ny internationell standard för varselkläder i kraft, EN ISO 20471, som på sikt helt kommer att ersätta EN471. EN471 utgår inte, men tillverkarna kan inte längre certifiera deras produkter efter den gamla standarden.

Den nya standarden kräver att varselplagg testas efter tvätt. Det ökar säkerheten och säkerställer att kvaliteten är densamma både före och efter tvätt. Alla reflexer omfattas av den högsta kategorin, dvs kategori 2 i EN471, och normen definierar nu designkrav beroende på vilken del av kroppen som plagget täcker, och inte som tidigare där utgångspunkten var typen av plagg. I den nya normen måste t ex alla klass 3 plagg täcka överkroppen och behöver som minimum ha armar med reflexmaterial eller byxben med reflexband. Detta medför att ärmlösa västar inte längre kommer att kunna certifieras. Plagg kommer att kunna samcertifieras (t ex väst och byxor) för att nå klass 3.